Talarträning

Vilket proffs går ut och spelar match utan att träna?

Mig veterligen ingen.

Att verkligen fundera över ditt syfte och sedan få ett vaket och uppmärksamt öga som kan avgöra ifall din presentation, ditt tal eller ditt viktiga kundmöte verkligen lever upp till detta, i innehåll, form och framförande. Det är den avgörande faktorn om du ska lyckas med det enskilt viktigaste momentet i din affär: det personliga mötet.

Jag ger dig feedback och coachning för att uppnå dina målsättningar och leva upp till ditt syfte. Inför externa kundmöten, avgörande internmöten, de stora eventen och de slutna pitchrummen.

Personlig, konkret talarträning är det absolut bästa sättet att få ett utifrån och in perspektiv på vad du gör. För återigen… vilket proffs skulle gå ut och spela match utan att träna?

Mig veterligen ingen.

Det finns forskning som pekar på att så lite som 7% av budskapet uppfattas genom orden. Resterande 93% återfinns i ditt röstläge, dina ansiktsuttryck och ditt kroppsspråk.
Vill du veta mer?