Presentationer

Som ger ditt budskap liv.

Är inte alltid helt lätt att sno ihop och ro iland. Många av mina kunder står inför konkreta situationer där de behöver hjälp att från början till slut ta fram en presentation eller ett tal och sedan träna sig på framförandet.

Jag hjälper då till med den bakomliggande analysen kring syfte, målgrupp och målsättning. Vi jobbar tillsammans fram en konkret tes och lägger strukturen för presentationen. Därefter letar vi efter argumenten som ska ge budskapet liv och kunna leva som en idé i någon annan. Här kan jag agera talskrivare eller bara bollplank och idéspruta.

Ibland ska det tas fram bilder för en Keynote eller Power Point eller det trevliga presentationsverktyget Prezi. Då gör vi det. Avslutningsvis genrepar vi så mycket som det hinns med. Då ligger fokus på framförandet och hur du kommunicerar.

Vill du veta mer?