Kurser

I konsten att ge en presentation

Mina kurser har genom åren varierat efter kundernas behov och möjligheter. Allt från halvdagar till 2 dagar. Allt från 6 personer till 55 personer. Jag har dock sett genom åren vad som har gett det starkaste och mest varaktiga resultatet om du verkligen vill skapa förändring.

    • Max 10 personer / grupp
    • 3-stegs-upplägg (teori-praktik-uppföljning)
    • Konkret presentation relaterad till verksamheten

Vi går igenom på förhand bestämd retorisk teori som sedan varvas med praktiska övningar relaterade till din konkreta verksamhet. Den personliga feedbacken vid den praktiska delen av kursen samt den retoriska strukturen för att lägga upp en presentation brukar ge den största aha-upplevelsen.

Läs mer
Förberedelse – Kreativitet – Struktur – Argumentation – Tillitsskapande – Design – Framförande – Kroppsspråk – Pausering – Tonalitet – Identitet – Bildspråk – Berättelsens kraft – Metaforer och allegorier

Lärorikt att se presentationstekniken med andra ögon.

Bra att få djupdykning men framför allt att vi fick testa själva och fick feedback!

Fantastisk bra föreläsare, lärare. Mycket inspirerande. Man lär sig nya sätt att lägga upp en presentation.

Har tillfört ny kunskap, sätt att presentera och styra sina kunder.

Väldigt utvecklande och nyttig för den dagliga verksamheten!

Professionell och uppriktig. Bra feedback och tips som gjorde att man vid varje tillfälle lärde sig något nytt

Lärt mig hur mkt som helst – hur man kan påverka och skapa värde och nytta för kund genom att ha en tydlig röd tråd genom att använda retorikens alla redskap

 

Vill du veta mer?