Föreläsning

I konsten att ge en presentation

En amerikansk undersökning jag ramlade över på nätet ställde frågan vad människor är mest rädda för i världen. Svaret visade entydigt att på andra plats satte vi döden. På första plats hamnade att tala inför folk. Kan det vara därför vi ständigt ägnar oss åt att krampaktigt hålla presentationer? Istället för att kärleksfullt ge dem?

Föreläsningen inspirerar och ger konkreta retoriska tips som gör oss mer trygga, självsäkra och tydliga som talare. Vare sig det är på internmötet eller hos kunden.

Läs mer
Förberedelse – Kreativitet – Struktur – Argumentation – Tillitsskapande – Design – Framförande – Kroppsspråk – Pausering – Tonalitet – Identitet – Bildspråk – Berättelsens kraft – Metaforer och allegorier
Vill du veta mer?