Sommarhimmel i vit ram.

Vissa talare har något speciellt. De fångar dig med sin närvaro och sin passion. Vi brukar ofta kalla dem för bra talare. Karismatiska talare. I många fall är de precis det. Och i många fall är det ingen av oss som mindes vad som sades och inte heller kände vi någon riktning efteråt. Vi har svårt att svara på frågan: vad tog du med dig från presentationen?

Närvaro och passion är hörnstenar i alla former av tal och presentationer. OCH med ett väl formulerat, strukturerat och genomtänkt innehåll kan du nå hela vägen. Att skapa riktning och handling. Inte ens en fin vit ram eller spännande filter kan rädda sommarhimlen jag ser ut på idag. Fyll dina presentationer med ett innehåll. Då kan du verkligen börja ge presentationer med ett syfte.

Våren har flutit på. Ibland har jag flutit med, ibland simmat motströms och ibland paddlat på. Flera utmanande uppdrag har passerat. Just nu håller jag på avsluta första fasen av ett växande uppdrag hos ett företag inom Schibsted koncernen. Vi har ägnat oss åt retorisk teori och praktik hos både sälj och ledning och tagit ett ordentligt grepp om deras presentationer. Jag har mötts av både engagemang och tacksamhet vilket gjort att vi kunnat utvecklas tillsammans. Vi har tränat på både innehåll och engagemang. Ramen och den säljande sommarsolen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail