Nominera en vän

Har du fått en timmes retorikcoaching eller vill du ge bort en?

Då och då under året erbjuder jag tidigare klienter att nominera en vän som får en timmes coaching av mig. Nedan beskrivs upplägget för detta.

Upplägg
Optimalt är det om du har en konkret presentation eller ett tal att träna inför.

Vi diskuterar och konkretiserar först ditt syfte med talet eller presentationen, sedan din målsättning och din tes. Därefter framför du talet eller presentationen, eller delar av det, för mig. Har du inte kommit så långt att du har något att presentera så diskuterar vi igenom dina tankar istället.

Innehåll
Vi fokuserar där behovet är som störst. Det jag generellt tittar efter och utvecklar tillsammans med dig är:

  1. Inledningens “hook”, det vill säga dess förmåga att väcka uppmärksamhet, skapa välvilja och läraktighet
  2. Hur du får fram ditt ethos/talarens karaktär
  3. Den retoriska strukturen
  4. Argumentation och bevis
  5. Avslutet
  6. Framförandet, såsom rörelse, röstläge, blick, kroppsspråk, tempo och pausering
  7. Talängslan: hur jobbar du dig igenom den?

Vill du nominera någon?
Har du gått någon av mina kurser eller fått retorikcoaching av mig tidigare? Då kan du nominera t.ex. en vän, gammal kollega, kund eller släkting till att få en timmes retorikcoaching av mig. Den som du nominerar skall inte ha träffat mig förut eller jobba på samma företag som du själv.

Lämna namn och kontakt till den du vill nominera i meddelandefältet i kontaktformuläret du når nedan.

Nominera en vän