Med känsla för argument.

Vilka känslor har dina idéer väckt hos dina kunder på sista tiden?

De flesta av mina kunder strävar efter att komma högre upp i värdekedjan. Bort från det mer tekniska produktsäljet, mot ett mer lösningsfokuserat sälj. På den nivån behövs de större idéerna. De mer långsiktiga idéerna. På den nivån måste vi våga måla bilder av en önskvärd och uppnåelig framtid.

Om det är förnuftet som formar människan så är det känslan som leder henne.

– Jean-Jacques Rousseau

Om det handlar min föreläsning: Känsloargumentet.

Hör av dig för mer info.

Hoppas du får en fin kväll!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Permalink