Förnyat avtal förnyat förtroende

 

Telenor ger förnyat förtroende till Edvard Raft och Sanserif att ansvara för utbildningen i retorik och presentationsteknik för hela Telenor Business School. De nya avtalen sträcker sig över 3 år.

I huvudsak är det unga säljare och nya ledare jag utbildar inom Telenor Business School.

Telenor strävar efter en långsiktighet med sina kunder, därför är tillitsskapande och argumentation utifrån kundens situation: att övertyga snarare än att övertala, exempel på centrala delar i utbildningen. För de nya ledarna handlar det om att förstå sin roll rent kommunikativt och retoriskt. Hur kan du till exempel kommunicera dina egna drivkrafter och din ledarstil, ditt “ledarethos”? Och hur kan du rent konkret engagera butikspersonalen på veckomötet?

Jag ser fram emot de tre kommande årens utbildningar.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Permalink