• En retorikbyrå som övertygar
 • Visa dig själv.
  Berätta inte.
 • Konkretisera ditt syfte.
  Tills det hjälper dig att välja argument.
 • Idéer som skapar känslor.
  Blir känslor som skapar idéer.
 • För att ändra uppfattning.
  Måste du bli obekväm i den uppfattning du har.
 • Skapa identitet.
  Genom att berätta historierna som definierar dig.  
 • Bygg TilliT.
  Genom en tydlig identitet.
 • Projicera bilder på din publik.
  Med berättelser och metaforer.
 • Skapa kontakt.
  På den osynliga linjen.
 • Bygg din argumentation.
  Med en retorisk struktur.
 • Få energi.
  Genom att hitta din trigger.
 • 7% – 38% – 55%
  The: Verbal-Vocal-Visual Rule
 • Avsluta när du äger stämningen.
  Inte i en pinsam tystnad.


Top